News
Become supplier for PSC! PSC setting standarts Become our member!

Consulting

Ustalanie strategii produktu
doradztwo klientom, negocjacje oraz sprzedaż produktu lub usługi,
pozyskiwanie klientów,
negocjacje handlowe,
zdobywanie certyfikatów
możliwość tłumaczenia tekstów technicznych oraz tłumaczeń przysięgłych
pilotaż: kontrakty z firmami zagranicznymi
reprezentowanie firm na targach
rozwój handlu zagranicznego firmy,
umacnianie pozycji firmy na rynku,
przygotowywanie ofert,
składanie i przyjmowanie zamówień u producentów z zagranicy,
Strona PSCSTRONA PSC
Strona 2
kontrola realizacji kontraktów zagranicznych,
przygotowywanie dokumentów niezbędnych w eksporcie i imporcie (faktury, świadectwa      pochodzenia, dokumenty przewozowe),
organizowanie transportu krajowego i międzynarodowego oraz spedycji wyrobów,
kontrola jakości usług,
badanie konkurencji,
analiza potrzeb klientów,
kontakty z agencjami celnymi,
kierowanie działem - zarządzanie zespołem ludzi,
kontakty z kluczowymi klientami i dostawcami (ścisła współpraca z kontrahentami zagranicznymi),
fakturowanie klientów,
praktyczna realizacja gospodarczych procedur celnych - np. uszlachetnienia czynnego, uszlachetnienia biernego,
analiza sprzedaży według grup towarowych i kierunków sprzedaży (kluczowych klientów),
sporządzanie okresowych statystyk sprzedaży w ujęciach ilościowych i wartościowych,
opracowywanie analiz i przygotowywanie raportów do zarządu firmy,
sporządzanie planów i budżetu oraz analizy ich realizacji,
osiąganie zaplanowanych celów (zgodnie z wcześniej przyjętym planem budżetowym).
tworzenie strategii rozwoju marki/produktu
aktywne kreowanie wizerunku marki
zwiększenie efektywności sprzedaży i rozpoznawalności marki
planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych
nadzór nad przygotowywaniem materiałów marketingowych i promocyjnych
monitorowanie i analiza danych rynkowych oraz konkurencyjnych
budowanie baz danych produktów
monitorowanie i ocena danych rynkowych oraz konkurencji
współpraca z działem sprzedaży
Current language is: Pol